کد محصول: SHF-175
توضیحات: نمای سوراخ دار شیل
طول: 216±2 (mm)
عرض: 100±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1220 (kg)
مقاومت فشاری: 39 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 16%
ماندگاری: SW Grade