کد محصول: SHF-176
توضیحات: نمای سوراخ دار شیل
طول: 216±2 (mm)
عرض: 101±2 (mm)
ارتفاع: 55.5±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1180 (kg)
مقاومت فشاری: 27 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 19%
ماندگاری: SW Grade