کد محصول: SHF-176
توضیحات: نمای شیل (ده سوراخ)
کاربرد: نمای ساختمان - داخلی و بیرونی
طول: 216±2 (mm)
عرض: 101±2 (mm)
ارتفاع: 55.5±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.180 (kg)
تعداد در واحد متر مربع: 67.6
مقاومت فشاری: 27 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 19%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی