کد محصول: SHF-178
توضیحات: نمای سوراخ دار شیل
طول: 215±2 (mm)
عرض: 100±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1274 (kg)
مقاومت فشاری: 38 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 13%
ماندگاری: SW Grade