کد محصول: SHF-109
توضیحات: نمای شیل (ده سوراخ)
کاربرد: جهت نمای دیوار
طول: 220±2 (mm)
عرض: 105±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1589 (Kg)
مقاومت فشاری: 37 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 13%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی