کد محصول: SHF100
توضیحات: نمای شیل (نیمه)
کاربرد: نمای ساختمان - داخلی و بیرونی
طول: 218±2 (mm)
عرض: 60±2 (mm)
ارتفاع: 56±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 0.860 (kg)
تعداد در واحد متر مربع: 66.5
مقاومت فشاری: 16 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 17%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی