کد محصول: SHF-164
توضیحات: نمای سوراخ دار شیل
طول: 213±2 (mm)
عرض: 100±2 (mm)
ارتفاع: 54±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1300 (kg)
مقاومت فشاری: 45(Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 12%
ماندگاری: SW Grade