کد محصول: SHF-165
توضیحات: نمای سوراخ دار شیل
طول: 214±2 (mm)
عرض: 101±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1250 (kg)
مقاومت فشاری: 34 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 16%
ماندگاری: SW Grade