کد محصول: SHF-165
توضیحات: نمای شیل (ده سوراخ)
کاربرد: نمای ساختمان - داخلی و بیرونی
طول: 214±2 (mm)
عرض: 101±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.250 (kg)
تعداد در واحد متر مربع: 68.7
مقاومت فشاری: 34 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 16%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی