کد محصول: SHD-144
توضیحات: آجر دستی
کاربرد: آجر دستی
طول: 100±2 (mm)
عرض: 100±2 (mm)
ارتفاع: 33±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 581 (kg)
تعداد در یک متر مربع: 82.6 (m2K/W)
گروه مقاومت فشاری: -
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 16%