کد محصول: SHR-156
کاربرد: جهت نمای دیوار
طول: 186±2 (mm)
عرض: 87±2 (mm)
ارتفاع: 71±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2000 (kg)
مقاومت فشاری: 31 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 15%
ماندگاری: SW Grade