کد محصول: SHT-301
توضیحات: نمای پلاکی نسوز
کاربرد: نمای ساختمان - داخلی و بیرونی
طول: 310±2 (mm)
عرض: 71±2 (mm)
ارتفاع: 27±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1145 (kg)
گروه مقاومت فشاری: -
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 8%
ماندگاری: Exterior Grade