کد محصول: SHT-156
توضیحات: نمای پلاکی شیل
کاربرد: نمای ساختمان - داخلی و بیرونی
طول: 246±2 (mm)
عرض: 55±2 (mm)
ارتفاع: 29±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 0.730 (kg)
تعداد در واحد متر مربع: 60.1
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 15%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی