کد محصول: SHT-156
توضیحات: نمای پلاکی شیل
طول: 246±2 (mm)
عرض: 55±2 (mm)
ارتفاع: 29±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 730 (kg)
مقاومت فشاری: -
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 15%
ماندگاری: Exterior Grade