کد محصول: SHT-110
توضیحات: نمای پلاکی شیل
کاربرد: نمای ساختمان - داخلی و بیرونی
طول: 375±2 (mm)
عرض: 77±2 (mm)
ارتفاع: 23±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.280 (kg)
تعداد در واحد متر مربع: 29.9
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 13%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی