کد محصول: SHT-110
توضیحات: نمای پلاکی شیل
طول: 375±2 (mm)
عرض: 77±2 (mm)
ارتفاع: 23±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1280 (kg)
مقاومت فشاری: -
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 13%
ماندگاری: Exterior Grade