کد محصول: SHT-153
توضیحات: نمای پلاکی شیل
طول: 250±2 (mm)
عرض: 54±2 (mm)
ارتفاع: 30±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 750 (kg)
مقاومت فشاری: -
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 10%
ماندگاری: Exterior Grade