کد محصول: SHT-153
توضیحات: نمای پلاکی شیل
کاربرد: نمای ساختمان - داخلی و بیرونی
طول: 250±2 (mm)
عرض: 54±2 (mm)
ارتفاع: 30±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 0.750 (kg)
تعداد در واحد متر مربع: 60.1
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 10%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی