کد محصول: SHB-107
توضیحات: بلوک عایق با پلی استایرن
کاربرد: بلوک دیوار خارجی و داخلی
طول: 375±7 (mm)
عرض: 133±3 (mm)
ارتفاع: 187±4(mm)
متوسط وزن هر عدد: 6.870 (kg)
مقاومت حرارتی محاسباتی: 1.54 (m2K/W)
بار خمشی: ≅ 4657 (N)