کد محصول: SHB-108
توضیحات: بلوک عایق با پشم سنگ، بلوک عایق با پلی استایرن
کاربرد: بلوک دیوار خارجی و داخلی
طول: 375±7 (mm)
عرض: 133±3 (mm)
ارتفاع: 187±4 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 6.870 (kg)
مقاومت حرارتی محاسباتی: 2.09 (m2K/W)
بار خمشی: ≅4657 (N)