کد محصول: SHB-107
توضیحات: بلوک افقی با عایق حرارتی پلی استایرن 6 سانت
کاربرد: بلوک دیوار خارجی و داخلی
طول: 355.5 (mm)
عرض: 126 (mm)
ارتفاع: 182 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 5.500 (kg)
مقاومت حرارتی محاسباتی: 1.54 (m2K/W)
بار خمشی: ≅ 4657 (N)