کد محصول: SHB-108
توضیحات: بلوک افقی با عایق حرارتی پشم سنگ شش سانت
کاربرد: بلوک دیوار خارجی و داخلی
طول: 375 (mm)
عرض: 133 (mm)
ارتفاع: 187 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 6.500 (kg)
مقاومت حرارتی محاسباتی: 2.09 (m2K/W)
بار خمشی: ≅4657 (N)