کد محصول: SHB-108
توضیحات: بلوک افقی با عایق حرارتی پشم سنگ شش سانت
کاربرد: بلوک دیوار خارجی و داخلی
طول: 355.5 (mm)
عرض: 126 (mm)
ارتفاع: 182 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 5.500 (kg)
مقاومت حرارتی محاسباتی: 2.09 (m2K/W)
بار خمشی: ≅4657 (N)