کد محصول: SHB-7
توضیحات: بلوک رسی
کاربرد: بلوک رسی
طول: 190 (mm)
عرض: 70 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.900 (kg)