کد محصول: SHBR-7
توضیحات: بلوک شیل
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 190 (mm)
عرض: 71 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.100 (kg)