کد محصول: SHB-10
توضیحات: بلوک رسی
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 179 (mm)
عرض: 86 (mm)
ارتفاع: 183 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.800 (kg)