کد محصول: SHB-10
توضیحات: بلوک رسی
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 190 (mm)
عرض: 88 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2 (kg)