کد محصول: SHBR-10
توضیحات: بلوک شیل
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 190 (mm)
عرض: 88 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.400 (kg)