کد محصول: SHBR-10
توضیحات: بلوک شیل
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 280 (mm)
عرض: 88 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 3.600 (kg)