کد محصول: SHB-15
توضیحات: بلوک رسی
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 190 (mm)
عرض: 135 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.950 (kg)