کد محصول: SHB-15
توضیحات: بلوک رسی
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 179 (mm)
عرض: 132 (mm)
ارتفاع: 183 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.600 (kg)