کد محصول: SHBR-15
توضیحات: بلوک شیل
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 280 (mm)
عرض: 135 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 5.200 (kg)