کد محصول: SHVB-206
توضیحات: بلوک عمودی سبک با عایق حرارتی پشم سنگ
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 198 (mm)
عرض: 124 (mm)
ارتفاع: 189 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.300 (kg)