کد محصول: SHP-109
توضیحات: آجر کف
کاربرد: کف فرش
طول: 200±2 (mm)
عرض: 200±2 (mm)
ارتفاع: 32±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.2 (kg)
گروه مقاومت فشاری: >30 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: <10%
افت حجمی در اثر سایش: <0.6Cm3/Cm2