• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کد محصول: SHFR-175
توضیحات: نمای رستیک (شیل)
کاربرد: نمای ساختمان - داخلی و بیرونی
طول: 261±2 (mm)
عرض: 56±2 (mm)
ارتفاع: 48±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.080 (kg)
تعداد در واحد متر مربع: 55.9
مقاومت فشاری: 45 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 16%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی