• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کد محصول: SHVB-206
توضیحات: بلوک عمودی سبک با عایق حرارتی پشم سنگ
کاربرد: بلوک دیوار خارجی وداخلی
طول: 198 (mm)
عرض: 124 (mm)
ارتفاع: 94 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.200 (kg)